სამუშაო საათები: 24/7

  • ქართული
  • ინგლისური


0322 42 42 52   თბილისი, ლუბლიანას 13

All posts by ddcge

ანტე ვიზიტები

ფრანგული საკეისრო კვეთა

ფრანგული საკეისრო კვეთა საქართველოში დავით დავარაშვილის კლინიკაში დაინერგა. ინოვაციური მეთოდი დიდი პოპულარობით სარგებლობს და ჩვენს კლინიკაში 5 წლის მანძილზე 500-ზე მეტ ორსულს წარმატებით ჩაუტარდა.


 

რას არის ფრანგული საკეისრო კვეთა?

ფრანგული ამბულატორიული საკეისრო კვეთა არის საკეისრო კვეთის ერთ-ერთი მეთოდი, რომლის დროსაც არ ხდება ოპერაციული ჩარევა მუცლის ღრუში შეღწევით. ექსტრაპერიტონეალური საკეისრო გულისხმობს საშვილოსნოზე წვდომას პერიტონეუმის გაკვეთის გარეშე. პერიტონეუმი თხელი გარსია, რომელიც ფარავს და მოიცავს მუცლის ღრუს ყველა ორგანოს, რეპროდუქციულ, საშარდე და საჭმლის მომნელებელს სისტემას. კვეთის დროს მშობიარე მონაწილეობას იღებს პატარას დაბადებაში.

რაც შეეხება უპირატესობებს, პოსტ-ოპერაციული და სარეაბილიტაციო პერიოდი მელოგინეთათვის საგრძნობლად მცირეა, განსხვავებით კლასიკური მეთოდისგან. ასევე ნაკლებია ტკივილის შეგრძნება.

ფრანგული საკეისრო კვეთის შემდეგ, ქალი მალევე უბრუნდება ცხოვრების აქტიურ რიტმს და უკეთ უვლის ახალშობილს. ამით აბდომინალური მშობიარობა უახლოვდება ბუნებრივ მშობიარობას, თუმცა არ ცვლის ფიზიოლოგიურს.

 

სრულად
სდდდსადსასდ

რა არის გაფართოებული სკრინინგი და რა დაავადებებს მოიცავს

ახალშობილთა სკრინინგი არის მნიშვნელოვანი პრევენციული მეთოდი, რომელიც გულისხმობს ახალშობილთა გამოკვლევას მთელ რიგ იშვიათ დაავადებებზე სიმპტომების გამოვლინებამდე და ათწლეულებია, რაც წარმატებით ტარდება მსოფლიოში.
ევროკავშირსა და აშშ-ში სკრინინგის პროგრამა რამდენიმე ათეულ დაავადებას მოიცავს და სკრინინგი სავალდებულოა ყველა ახალშობილისთვის.
ყოველი 1750 ახალშობილიდან 1 იბადება სხვადასხვა მეტაბოლური დარღვევით.
დროული დიაგნოსტირება და მკურნალობის ადრეულად დაწყება საშუალებას იძლევა თავიდან იქნას არიდებული მეტაბოლური დაავადებების გამოვლინებები,როგორიცაა: განვითარების შეფერხება, აუტისტური სპექტრის
დარღვევები, ეპილეფსიური გულყრები, სხვადასხვა ორგანოს დაზიანება, აუხსნელი კომა და სიკვდილი.
ჩვენს კლინიკაში დაბადებულ ყველა ახალშობილს აქვს შესაძლებლობა, ჩაერთოს ახალშობილთა სკრინინგის გაფართოებულ პროგრამაში და სისხლის ერთი წვეთით ჩაუტარდეს გამოკვლევა 50-მდე დაავადებაზე სრულიად უფასოდ.

დაავადებათა ჩამონათვალი ასე გამოიყურება:
ამინომჟავების დარღვევები
1. არგინინემია
2. არგინინოსუქცინატ აციდურია
3. ციტრულინემია, ტიპი I
4. ციტრულინემია, ტიპი II
5. კლასიკური ფენილკეტონურია
6. ჰომოცისტინურია
7. ჰიპერმეთიონინემია
8. კეთილთვისებიანი ჰიპერფენილალანინემია
9. ნეკერჩხლის სიროფის დაავადება
10. თიროზინემია, ტიპიI (სუქცინოაცეტონი; SUAC)
11. თიროზინემია, ტიპი II
ცხიმოვანი მჟავების ოქსიდაციის დარღვევები
12.კარნიტინის შეწოვის დეფექტი/კარნიტინის
ტრანსპორტერის დეფექტი
13. საშუალოჯაჭვიანი აცილ-CoA დეჰიდროგენაზას დეფიციტი 14. ძალიან გრძელჯაჭვიანი აცილ-CoA დეჰიდროგენაზას
დეფიციტი
15. გრძელჯაჭვიანი -3 ჰიდროქსიცილ-CoA დეჰიდროგენაზას
დეფიციტი
16. ტრიფუნქციური პროტეინის დეფიციტი
17. მოკლეჯაჭვიანი აცილ-CoA დეჰიდროგენაზას დეფიციტი
18. საშუალო/მოკლეჯაჭვიანი L-3 ჰიდროქსიცილ-CoA
დეჰიდროგენაზას დეფიციტი
19. საშუალოჯაჭვიანი კეტოაცილ-CoA თიოლაზას დეფიციტი
20. 2,4 დიენოილ-CoA რედუქტაზას დეფიციტი
21. კარნიტინ პალმიტოილტრანსფერაზას I ტიპის დეფიციტი
22. კარნიტინ პალმიტოილტრანსფერაზას II ტიპის დეფიციტი
23. კარნიტინ აცილკარნიტინის ტრანსლოკაზას დეფიციტი
ორგანული მჟავების დარღვევები:
24. პროპიონული აციდემია
25. მეთილმალონური აციდემია (მეთილმალონილ-CoA მუტაზა)
26. მეთილმალონური აციდემია (კობალამინის დარღვევები)
27. იზოვალერული აციდემია
28. 3-მეთილკროტონი-CoA კარბოქსილაზას დეფიციტი
29. 3-ჰიდროქსი-3-მეთილგლუტარული აციდურია
30. ჰოლოკარბოქსილაზას დეფიციტი
31. 3-კეტოთიოლაზას დეფიციტი
32. გლუტარული აციდემია ტიპი I
33. მეთილმალონური აციდემია ჰომოცისტინურიით
34. მალონური აციდემია
35. იზობუტირილ-CoA დეჰიდროგენაზას დეფიციტი
36. 2-მეთილბუტირილ-CoA დეჰიდროგენაზას დეფიციტი
37. 3-მეთილგლუტაკონური აციდურია ტიპი I
38. 2-მეთილ-3-ჰიდროქსიბუტირული აციდურია
39. გლუტარული აციდემია ტიპი II
40. 3-მეთილგკუტაკონური აციდურია ტიპი II, III, IV, V
41. კომბინირებული მალონური და მეთილმალონური
აციდურია
42. ორნითინ ტრანსკარბამილაზას დეფიციტი
ენდოკრინული/სხვა დარღვევები
43. პირველადი თანდაყოლილი ჰიპოთირეოიდიზმი
44. თანდაყოლილი ადრენალური ჰიპერპლაზია
45. ბიოტინიდაზას დეფიციტი
46. კლასიკური გალაქტოზემია (გალაქტოზემია ტიპი I)
47. ტრანსკობალამინის დეფიციტი
48. ცისტური ფიბროზი

დეტალებისთვის:
📩 მოგვწერეთ: Facebook Messenger
📞 დაგვირეკეთ: 032 2 42 42 52
ასევე იხილეთ: http://ddc.ge/ufaso-skriningi
სრულად
სკრინინგი

ახალშობილთა სკრინინგი უფასოდ – ინოვაცია

სისხლის ერთი წვეთი 47 დაავადების დროულად გამოსავლენად!
ძვირფასო მშობლებო! მოხარული ვართ გაცნობოთ, რომ პირველად საქართველოში, დავით დავარაშვილის კლინიკა იწყებს ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეებისთვის, ახალშობილთა ძვირადღირებული (საბაზრო ღირებულება იწყება 250 ლარიდან), გაფართოებული სკრინინგის სერვისის უსასყიდლოდ დანერგვას.
ახალშობილთა სკრინინგი არის მნიშვნელოვანი პრევენციული მეთოდი, რომლის საშუალებითაც ათწლეულებია მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში შესაძლებელი გახდა თანდაყოლილი მეტაბოლურ – გენეტიკური დაავადებების დროული დიაგნოსტირება და მძიმე გართულებების თავიდან აცილება.
დავარაშვილის კლინიკა ქვეყნის ჯანმრთელ მომავლზე ზრუნვის მიზნით, უერთდება ამ პროცესს და ჩვენთან დაბადებული ყველა ახალშობილისათვის 47 მეტაბოლურ-გენეტიკურ დაავადებაზე სკრინინგის ჩატარებას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს.
სკრინინგისთვის საჭიროა სისხლის რამოდენიმე წვეთის აღება. სისხლის აღების პროცედურა უსაფრთხო და სწრაფია.
პროექტი ხორციელდება დავით დავარაშვილის კლინიკისა და N G M C • ნეიროგენეტიკისა და მეტაბოლიზმის ცენტრი-ს მიერ. პროექტის პარტნიორია ავსტრიული ლაბორატორია ARCHIMEDlife, სადაც ჩატარდება აღნიშნული კვლევები.

პროექტი დაიწყება 2022 წლის 18 აპრილიდან.

დეტალებისთვის:
📩 მოგვწერეთ: Facebook Messenger
📞 დაგვირეკეთ: 032 2 42 42 52

სრულად

Инновационный Метод Кесарево Сечения – Исключительно в Клинике Давида Даварашвили

Количество родов кесаревым сечением во всем мире постоянно растёт и в некоторых местах
достигает 40 % и более от общего числа родов и по прогнозам с годами будет расти и дальше.
Операция по методике FAUCS уже почти три года успешно выполняются в
клинике Давида Даварашвили – DDC ( г.Тбилиси, Грузия) и становится все
более и более популярной среди беременных.

სრულად