სამუშაო საათები: 24/7

  • ქართული
  • ინგლისური


0322 42 42 52   თბილისი, ლუბლიანას 13

facebook_cover2

ორსულთა აღრიცხვის სახელმწიფო პროგრამა

ჩვენი კლინიკა ჩართულია ანტენატალური მეთვალყურეობის სახელმწიფო პროგრამაში, რომელიც ითვალისწინებს ორსულებისათვის პატრონაჟის გაწევას და ამას ანაზღაურებს სახელმწიფო.

პროგრამის ფარგლებში ორსულისთვის 8 ვიზიტი უფასოა:


პირველი ვიზიტი – 13 კვირის ორსულობის ვადამდე

ა) მეან-გინეკოლოგის კონსულტაცია

ბ) სისხლის საერთო ანალიზი

გ) შარდის კულტურალური გამოკვლევა

დ)სისხლის ჯგუფისა და რეზუს-კუთვნილების განსაზღვრა

ე) რეზუს-ანტისხეულებზე ტესტირება რეზუს-უარყოფითი სისხლის კუთვნილების ქალებში

ვ) სკრინინგული ტესტები (B ჰეპატიტის ვირუსი, C-ჰეპატიტის ვირუსი, აივ ინფექცია და სიფილისი)

ზ)ულტრაბგერითი გამოკვლევა


მეორე ვიზიტი – ორსულობის 18-20 კვირაზე

ა) მეან-გინეკოლოგის კონსულტაცია

ბ) ულტრაბგერითი გამოკვლევა


მესამე ვიზიტი – ორსულობის 26 კვირაზე

ა) მეან-გინეკოლოგის კონსულტაცია

ბ) შარდში პროტეინურიის განსაზღვრა

გ) ჰემოგლობინის განსაზღვრა სისხლში

დ) რეზუს-ანტისხეულებზე ტესტირება რეზუს-უარყოფითი სისხლის კუთვნილების ქალებში

ე) სკრინინგი გესტაციურ დიაბეტის გამოვლენის მიზნით


მეოთხე ვიზიტი – ორსულობის 30 კვირაზე

ა) მეან-გინეკოლოგის კონსულტაცია

ბ) შარდში პროტეინურიის განსაზღვრა


მეხუთე ვიზიტი – ორსულობის 34 კვირაზე

ა) მეან-გინეკოლოგის კონსულტაცია

ბ) შარდში პროტეინურიის განსაზღვრა


მეექვსე ვიზიტი – ორსულობის 36 კვირაზე

ა) მეან-გინეკოლოგის კონსულტაცია

ბ) შარდში პროტეინურიის განსაზღვრა

გ)ჰემოგლობინის განსაზღვრა სისხლში


მეშვიდე ვიზიტი – ორსულობის 38 კვირაზე

ა) მეან-გინეკოლოგის კონსულტაცია

ბ) შარდში პროტეინურიის განსაზღვრა


მერვე ვიზიტი – ორსულობის 40 კვირაზე

ა) მეან-გინეკოლოგის კონსულტაცია

ბ) შარდში პროტეინურიის განსაზღვრა


პირველი ვიზიტი აუცილებელია შედგეს ორსულობის 13 კვირამდე!

აღრიცხვაზე დასადგომად დაგვიკავშირდით 032 2 42 42 52